Συνταγογράφηση άσκησης για την υγεία
 

Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών WADA - 2018

Εκπαίδευση στην Αθλητιατρική Ειδικότητα - Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις Ευρωπαϊκές Χώρες

Η σημασία ύπαρξης της Αθλητιατρικής σε μια χώρα